Veldedighetsritt for Kreftomsorg Rogaland

Posted on Posted in Nyhet

Årets Hulderritt er et veldedighetsritt og overskuddet går til Kreftomsorgen KOR. Les mer.